podróż

Ubezpieczenie “Generali, z myślą o podróży”

Informacje

Jakie ubezpieczenie turystyczne warto wybrać dla siebie i swojej rodziny w dobie epidemii koronawirusa i możliwości zachorowania na Covid-19? Polisa „Generali, z myślą o podróży” gwarantuje pokrycie kosztów leczenia i usług assistance w przypadku zakażenia się koronawirusem i konieczności hospitalizowania lub przejścia kwarantanny za granicą. Usługa ta skierowana jest nie tylko do osób wybierających jako cel swoich wyjazdów zagranicznych kraje europejskie, ale również cały świat czy Polskę.

Jakie są zakresy ubezpieczenia „Generali, z myślą o podróży”?


Ubezpieczenie „Generali, z myślą o podróży”, które można wykupić na stronie https://ubezpieczenieturystyczne.online/ dopasujesz w zależności od swoich preferencji do różnych stref geograficznych, takich jak:
• Strefa Europa – obejmujące kraje europejskie, położone nad Morzem Śródziemnym i na Wyspach Kanaryjskich poza terytorium Polski i kraju stałego zamieszkania;
• Strefa Cały Świat – obejmująca wszystkie kraje świata, poza Polską i krajem stałego zamieszkania;
• Strefa Świat bez Stanów Zjednoczonych – czyli ubezpieczenie turystyczne obowiązujące we wszystkich państwach świata poza USA, Polską i krajem stałego zamieszkania;
• Strefa Polska – dla turystów wybierających się na wypoczynek na terenie Polski.

W jakich sytuacjach może przydać się ubezpieczenie „Generali, z myślą o podróży”?


W ramach wykupionego ubezpieczenia turystycznego „Generali, z myślą o podróży” można liczyć na znalezienie i opłacenie pomocy medycznej w odpowiednich placówkach prywatnych bądź państwowych za granicą. Drobne dolegliwości chorobowe mogą zostać rozwiązane dzięki telefonicznej lub internetowej konsultacji z lekarzem z Polski. Dodatkowe zabezpieczenie naszych interesów w trakcie podróży przez Generali obejmuje m.in. wypłatę odszkodowania za skradziony, uszkodzony lub zaginiony na lotnisku bądź w hotelu bagaż oraz zwrot kosztów wycieczek zagranicznych, w których z powodu stanu zdrowia nie można wziąć udziału. Generali pokrywa koszty szkód spowodowanych np. nieumyślnie przez dzieci w odwiedzanych miejscach, zapewnia zastępczego kierowcę w przypadku złego stanu zdrowia osoby ubezpieczonej, która nie może wskutek tego prowadzić samochodu, a także pomoc przy awarii lub wypadku samochodu, holowanie pojazdu lub dostarczenie paliwa.

Ubezpieczenie „Generali, z myślą o podróży” przy zakażeniu Covid-19


Wykupienie polisy turystycznej „Generali, z myślą o podróży” to korzystne rozwiązanie dla wszystkich osób, które chcą wybrać się na wakacje, ale obawiają się możliwości zakażenia koronawirusem w miejscu, do którego się udają i koniecznością odbycia kwarantanny. Na stronie https://ubezpieczenieturystyczne.online/ można bezpiecznie, poprzez zdalne kanały komunikacji dopasować ubezpieczenie stosownie do swoich potrzeb, w tym zabezpieczając się na wypadek konieczności hospitalizacji czy kwarantanny w miejscu wakacyjnej podróży. Od 3 kwietnia 2020 roku polisa ubezpieczeniowa „Generali, z myślą o podróży” obejmuje bowiem koszty leczenia koronawirusa oraz usług assistance w ramach wykupionej polisy. Bezpiecznie można ją również przedłużyć przez internet lub telefonicznie, w razie konieczności odbycia dwutygodniowej kwarantanny po kontaktach z osobami zakażonymi. Wszystkie dokumenty pozwalające na uzyskanie odszkodowania lub zwrotu kosztów wystarczy przesłać zdjęciem zrobionym telefonem, a w wielu przypadkach Generali wypłaca odszkodowania jedynie na podstawie oświadczenia osoby ubezpieczonej, bez mnożenia zbędnej dokumentacji.