działka nad jeziorem

Polska coraz bardziej atrakcyjna

Informacje

Polska staje się krajem coraz bardziej atrakcyjnym turystycznie i to nie tylko ze względu na walory naturalne, ale również za sprawą pojawienia się nowych nurtów w turystyce oraz lepszej infrastruktury. Ta atrakcyjność dotyczy nie tylko turystów z zagranicy, ale również rodaków, którzy coraz chętniej wybierają aktywne urlopowanie w swoim kraju.

Ponadto bardziej odkrywane i promowane są inne atrakcyjne rejony Polski. Turysta polski myśląc o wyjeździe w góry już niekoniecznie ma na uwadze Tatry, ale coraz częściej jeździ w Sudety. Wzrosła popularność Mazur w świadomości turysty z Europy Zachodniej. Wiąże to się ściśle z chęcią inwestowania w tym regionie. Działka nad jeziorem stała się jednym z celów inwestorów i to nie tylko polskich.

Zyskały na popularności

Ostatnie dwie dekady zaznaczyły się wyraźnym wzrostem popularności polskich gospodarstw agroturystycznych. Ich atrakcyjność wiąże się nie tylko z zapewnieniem bazy noclegowej i spokojnego wypoczynku w atrakcyjnych miejscach, ale również z ciekawą, dodatkową ofertą.

Wielu z właścicieli gospodarstw agroturystycznych to jednocześnie animatorzy szeroko pojętej kultury. Nie są już niczym dziwnym imprezy regionalne organizowane przez wiejskie stowarzyszenia agroturystyczne. Same gospodarstwa niejednokrotnie organizują imprezy muzyczne lub plenery. Spotyka się wśród nich prywatne izby muzealne. Część gospodarstw agroturystycznych oferuje różnego rodzaju działania terapeutyczne, między innymi z udziałem zwierząt (np. dogoterapia lub hipoterapia). Na Warmii i Mazurach funkcjonują gospodarstwa, które na dużych (nierzadko popegeerowskich) areałach utworzyły pokazowe hodowle dzikich zwierząt.

Poprawiła się jakość infrastruktury gospodarstw. Większość gospodarzy ma już świadomość tego, że łazienka powinna być w każdym pokoju (lub apartamencie), a nie w korytarzu. Ciekawe przykłady przemyślanej agroturystyki znajdziemy w okolicach Puszczy Boreckiej.

Turystę spoza Polski niejednokrotnie przyciągają regionalne imprezy kulinarne. Przykładami mogą być między innymi – “Święto sękacza” w Żytkiejmach, czy gołdapskie “Kartaczewo”.

Jeziora

Sezon letni nad Wielkimi Jeziorami Mazurskimi to napływ tysięcy turystów, również z zagranicy. Wielkie Jeziora od dawna cieszyły się duża popularnością, ale teraz latem jest na nich po postu tłok. Przyczyniło się do tego w dużej mierze udostępnienie turystom sprzętu pływającego, którego obsługa nie wymaga patentu żeglarskiego. Dotyczy to głównie łodzi motorowych.

Ten tłok nad dużymi jeziorami sprawił, że wzrosło zainteresowanie mniejszymi jeziorami leżącymi na pograniczu Suwalszczyzny i Mazur. Wzrosły też seny tamtejszych przyjeziornych działek. Dla tego póki co jest wybór pomiędzy wodną turystyką masową, a tą zapewniającą odrobinę spokoju.